Konkurs og rekonstruktion

 

Kuratorer og konkursboer

Kielberg Advokater har gennem mange år bygget en bred erfaring op i behandlingen af både større og mindre konkursboer. Vores specialiserede advokater udpeges løbende som kuratorer i konkursboer. Det sker på anmodning fra virksomheder, pengeinstitutter eller skifteretten, der tildeler os hvervet som kurator.

Specialerne hos Kielberg Advokater omkring kuratorrollen og konkursboer omfatter bl.a.:

  • behandling af både større og mindre konkursboer
  • rådgivning af pengeinstitutter, kreditorer, bestyrelser samt kapitalejere i forhold til konkursretlige problemstillinger
  • behandling af sager om konkurskarantæne

Vores kuratorspecialister er aktive både i forbindelse med behandlingen af konkursboer og som advokater for den konkursramte virksomheds pengeinstitut eller kreditorer. Kielberg Advokater har desuden stor erfaring i behandling af omstødelsesager, og vi yder løbende rådgivning om andre konkursretlige problemstillinger.

Rekonstruktion af virksomheder – og hvervet som rekonstruktør

Vores advokater i rekonstruktionsafdelingen hos Kielberg Advokater har mange års erfaring med specialet omkring rekonstruktion af virksomheder. Vi rådgiver bl.a. pengeinstitutter omkring udenretlige rekonstruktioner af nødlidende virksomheder – herunder rådgivning om eventuelle omstruktureringer af virksomheden som et led i rekonstruktionen.

Vi har nogle stærke specialer og kompetencer hos Kielberg Advokater, når det gælder rekonstruktioner af virksomheder og hvervet som rekonstruktør.

Det er bl.a.:

  • udenretlig rekonstruktion og omstrukturering af nødlidende virksomheder
  • behandling af rekonstruktioner i regi af skifteretten i henhold til konkurslovens bestemmelser herom
  • rådgivning af pengeinstitutter, kreditorer, bestyrelser samt kapitalejere i forhold til insolvensretlige problemstillinger

Rådgivningen foregår oftest i tæt dialog med virksomhedens ledelse og de involverede finansielle partnere. Målet er bedst muligt at sikre virksomhedens fortsatte drift. Det kan også være efter en eventuel omstrukturering eller et salg af virksomheden.

Hvervet som rekonstruktør

Når der gennemføres rekonstruktioner i regi af skifteretten, påtager vores advokater sig gerne hvervet som rekonstruktør. Her samarbejder vores advokater typisk med virksomhed og panthavere om at gennemføre den efter de givne omstændigheder bedst mulige rekonstruktion af virksomheden.