Få hjælp af en af vores advokater – ring til os på 63 13 44 44 eller bliv kontaktet

Bliv kontaktet for rådgivning >

Rekonstruktion af virksomheder – og hvervet som rekonstruktør

Vores advokater i rekonstruktionsafdelingen hos Kielberg Advokater har mange års erfaring med specialet omkring rekonstruktion af virksomheder. Vi rådgiver bl.a. pengeinstitutter omkring udenretlige rekonstruktioner af nødlidende virksomheder – herunder rådgivning om eventuelle omstruktureringer af virksomheden som et led i rekonstruktionen.

Vi har nogle stærke specialer og kompetencer hos Kielberg Advokater, når det gælder rekonstruktioner af virksomheder og hvervet som rekonstruktør.

Det er bl.a.:

  • udenretlig rekonstruktion og omstrukturering af nødlidende virksomheder
  • behandling af rekonstruktioner i regi af skifteretten i henhold til konkurslovens bestemmelser herom
  • rådgivning af pengeinstitutter, kreditorer, bestyrelser samt kapitalejere i forhold til insolvensretlige problemstillinger

Rådgivningen foregår oftest i tæt dialog med virksomhedens ledelse og de involverede finansielle partnere. Målet er bedst muligt at sikre virksomhedens fortsatte drift. Det kan også være efter en eventuel omstrukturering eller et salg af virksomheden.

Hvervet som rekonstruktør

Når der gennemføres rekonstruktioner i regi af skifteretten, påtager vores advokater sig gerne hvervet som rekonstruktør. Her samarbejder vores advokater typisk med virksomhed og panthavere om at gennemføre den efter de givne omstændigheder bedst mulige rekonstruktion af virksomheden.

Artikler om rekonstruktion

Har pengeinstituttet tiltrådt virksomhedspantet? – Dom fra Højesteret – Cimber-sagen
18. januar 2017 af Jeanette Illum-Johansen
Læs mere