Tvangsauktioner og inkasso

Realkreditforeninger, banker og andre erhvervsvirksomheder har ofte brug for vurdering og inddrivelse af tilgodehavender. Her er Kielberg Advokater en kompetent og erfaren samarbejdspartner, hvor højt specialiserede jurister og sagsbehandlere stiller deres erfaring til rådighed, når der skal arbejdes med inkasso, inddrivelse, opkrævning og fogedforretninger.

Kielberg Advokater yder dagligt rådgivning omkring inddrivelse af vores klienters tilgodehavender, og vi påtager os gerne håndhævelse af afdragsordninger og realisation at bl.a. kautionsforhold og pantesikkerheder.

Det giver vores klienter ro på den del af deres forretninger, når de på den måde kan læne sig op af en partner, der har stor erfaring med netop inkasso og inddrivelse af tilgodehavender.

Hos Kielberg Advokater har vi specialer på området som:

  • inddrivelse af fordringer
  • gennemførelse af tvangsauktioner
  • køb på tvangsauktion

Fogedforretninger i realkreditinkasso og bankinkasso

For Kielberg Advokater er gennemførelse af fogedforretninger en naturlig og vigtig del af forretningsområdet for realkredit- og bankinkasso. Vores advokater prioriterer altid vores klienters behov for en grundig sagsbehandling under en hvilken som helst form for fogedforretning.

Realkredit, opkrævning og tvangsauktioner

I vores specialiserede realkreditafdeling arbejder både erfarne advokater og rutinerede sagsbehandlere med sager, der handler om opkrævning af terminsrestancer. Samme afdeling gennemfører ligeledes tvangsauktioner, herunder også tvangsauktioner i konkursboer og dødsboer, hvor afhændelse af ejendomme i fri handel ikke har været mulig. Hos Kielberg Advokater rådgiver vi desuden panthavere om eventuel indgåelse af budaftaler med interesserede købere af ejendomme på tvangsauktion.