Mindre retssager

Mange forbinder en retssag med en dyr og besværlig proces, hvilket kan være demotiverende for at få løst en tvist. Derfor vælger nogle at opgive deres krav på grund af omkostningerne i forbindelse med sagen. Dog gælder nogle særlige regler i sager, hvor kravet ikke overstiger 50.000 kr., der inden for juridiske termer defineres som småsager. Vælger du, at sagen skal føres som en småsag, kan du få løst din tvist på en procesbesparende behandlingsmåde, og således løses sagen på en mere enkel måde end, hvad man kender fra traditionelle retssager.

Kielberg Advokater løser din konflikt hurtigt, billigt og professionelt

Både private og erhvervsklienter kan få juridisk bistand til løsningen af en konflikt gennem denne særlige procesmåde. Vores jurister tilrettelægger og foretager det forberedende arbejde, der foreligger i henhold til processkrifter, procedure, beviser, økonomi og forligsmuligheder, så vi kan tilbyde vores klienter en hurtig, billig og professionel behandling af sagen med fokus på en effektiv udførelse og god løsning.

De mindre retssager kan både være sager med økonomisk værdi, og det kan desuden være sager, hvor påstanden eksempelvis er at få modparten til at udføre en bestemt handling. Dog kan reglerne ikke anvendes på sager om ægteskab, forældremyndighed, faderskab, værgemål eller private straffesager.

Muligheder for dækning af sagsomkostninger

Private indboforsikringer har ofte retshjælpsdækning, som dækker udgiften til advokatbistand til hovedforhandlingen. Dermed kan man få dækket nogle af udgifterne, mens man selv skal afholde udgifter til sagens forberedelse. Vinder du sagen, skal modparten som regel betale en væsentlig del af sagens omkostninger.

Hos Kielberg Advokater har vi en bred ekspertise og erfaring med både store og små retssager, der kan skabe værdi og resultater for vores klienter. Vil du høre, om vi kan hjælpe dig med din sag, er du velkommen til at kontakte en af vores juridiske rådgivere for en uforpligtende vurdering.