Retssager

Hos Kielberg Advokater har vi samlet en meget stor erfaring med retssager og voldgiftssager. Vi foretrækker at hjælpe vores kunder med at forebygge tvister, retssager og voldgiftssager, men står klar med meget kompetent juridisk rådgivning, når tvist og retssag er uundgåelig.

Tvister af forskellig karakter, retssager og voldgiftssager er ofte tidskrævende og koster ressourcer for vores kunder. Derfor er første øvelse oftest at forsøge at forebygge sager. Vores advokater har et rutineret og trænet blik for at identificere kernepunkterne i en konflikt. Det giver grundlag for at klarlægge, hvordan vi bedst sikrer vores klienters interesser.

Altid retssager med udgangspunkt i klientens behov

Hos Kielberg Advokater tager vi altid udgangspunkt i vores klienters behov, situation og ønsker. På den måde kan vi tilbyde en juridisk rådgivning, der indeholder de helt rette løsninger på de udfordringer, klienten står med.

Vores advokater tager afsæt i de erfaringer, der er samlet via de hundredvis af retssager, som Kielberg Advokater har håndteret og løst for klienter.

Hvis retssagen er uundgåelig

Det kan naturligvis vise sig, at en retssag er uundgåelig. Hvis det er tilfældet, er du som klient hos Kielberg Advokater sikker på den erfarne og bedste advokatbistand, der bringer dig trygt og sikkert igennem hele retssagen og retssagsforløbet.

Mange af de sager, vi fører for vores klienter, starter som skønssager. For eksempel hvis der konstateres fejl ved et byggeri, der fører en tvist med sig, der ikke kan løses. Her kan det blive nødvendigt at indbringe tvisten og sagen for domstolene.