Bestyrelsesarbejde

Kielberg Advokater bistår gerne med sparring og rådgivning gennem professionelt bestyrelsesarbejde. I den professionelle bestyrelse bidrager vores bestyrelsesadvokater med mange vinkler på virkeligheden for virksomheden.

Hos Kielberg Advokater betragter vi bestyrelsesarbejde som et speciale. Derfor er alle vores bestyrelsesadvokater certificerede efter at have gennemgået Danske Advokaters bestyrelsesuddannelse.

Det, sammen med mange års bred erfaring, giver os mulighed for at sætte et positivt præg på erhvervsbestyrelsens dagsordener.

Det gælder blandt andet på områder som:

  • Økonomisk optimering af virksomheden
  • Proaktiv strategisk fokus
  • Strategi for nøglemedarbejdere
  • Risikominimering for virksomheden
  • Sparring med ledelsen
  • Generationsskifte og exit-strategi

Bestyrelsesadvokater arbejder bredt i bestyrelsen

I en bredt sammensat erhvervsbestyrelse er en dygtig og erfaren erhvervsadvokat en vigtig medspiller. Som uddannede bestyrelsesadvokater kan vi bidrage, når det store billede af virksomheden skal tegnes. Samtidig byder bestyrelsesadvokaten naturligvis ind, når visse temaer af mere juridisk karakter skal vendes i bestyrelsen.

I begge tilfælde er det blandt andet analyser, indsigt, dialog og overblik han eller hun har med sig ind i bestyrelseslokalet, hvor der hersker gensidig tillid og fortrolighed mellem bestyrelsesmedlemmerne.