Immaterialret

Vi yder specialistrådgivning inden for immaterialretten. Vores klienter tæller alt fra børsnoterede selskaber til små og mellemstore virksomheder.

Vores specialistkompetencer omfatter rådgivning inden for følgende områder:

  • Nedlæggelse af fogedforbud
  • Krænkelse af immaterielle rettigheder
  • Varemærkeret
  • Designbeskyttelse
  • Ophavsret
  • Brugsmodelbeskyttelse

Selv stærke varemærker er i disse år under pres fra ulovlige kopier og ulovlig kopiering. Behovet for at kunne få dybt specialiseret rådgivning vedrørende immaterialretlige problemstillinger er derfor stort, hvis virksomhederne vil undgå eventuelle krænkelser af deres varemærker. Vi hjælper klienter med hævdelse og fastholdelse af rettigheder – også på tværs af grænser.

Vores rådgivning er ikke udelukkende af juridisk karakter og kun begrænset hertil, men omfatter også en mere forretningsmæssig vinkel på selve varemærkeproblemstillingen.