Annette Risum Dahl

Sekretær

Email: aj@kielberg.com

Tlf.: 63 13 44 44
Dir.tlf.: 63 13 44 13

Annette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling, herunder digital tinglysning inden for ejendomshandler vedrørende privatbeboelse, ejerlejligheder samt sager vedrørende udstykninger, landbrugshandler og kommunehandler.