Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

UNDGÅ AT KONFLIKTER BREDER SIG

Retssager & Konfliktløsning

Når de gode intentioner ender i konflikt

Vores konfliktløsnings- og procesteam består af et helt hold af specialister. Da vi håndterer en lang række tvister for både erhvervsvirksomheder og enkeltpersoner, er dette hold bredt sammensat af erfarne fagpersoner, der sikrer, at du er i de bedste hænder og oplever en oprigtig interesse for din situation.

Du vil som klient derfor have adgang til specialviden indenfor såvel jura, økonomi, skat, mediation, efterforskning samt mange andre fagområder.

Vi har tre fokusområder for vores rådgivning på området.

  • Vi forsøger altid at minimere risikoen for eskalering, så konflikten ikke breder sig.
  • Dernæst håndterer vi uenighederne i et langsigtet perspektiv, hvor en gennemtænkt løsning ofte kan vise sig at være forudsætningen for at løse konflikten.
  • Og endelig tilbyder vi en ordentlig, saglig og højt specialiseret proceshåndtering med særlig respekt for klientens særlige familiemæssige, forretningsmæssige og personlige forhold.

Det juridiske håndværk indenfor retssager og konfliktløsning består i at betragte sagen overordnet og i sin sammenhæng, sortere hvad der er væsentligt og ikke væsentligt, og endelig skære sagen til. Undervejs inddrages klienten i en grundlæggende afvejning af procesrisikoen, og alternative løsninger evalueres. Vi løser således konflikter gennem såvel retssager, retsmægling, voldgift og mediation.

Vi hjælper blandt andet med