Konfliktløsning for erhvervsklienter og privatpersoner

Gennem håndteringen af tusindvis af sager, hvor der er arbejdet med konflikthåndtering, er der i procesafdelingen hos Kielberg Advokater samlet stor viden på området. Vores advokater arbejder med konfliktløsning for både erhvervsklienter og privatpersoner.

Når vi arbejder med proces og konfliktløsning er der et helt hold på banen, der både består af dygtige advokatfuldmægtige og sekretærer. De tilbyder vores klienter en specialiseret bistand. For eksempel omkring tvister ved de civile domstole, ved voldgiftsretten eller konflikter, der søges løst ved retsmægling. Her er du som klient hos Kielberg Advokater i de bedste hænder – juridisk, fagligt og personligt.

På tværs af juridiske specialer

Alle medarbejdere hos Kielberg Advokater arbejder med forskellige specialer på bestemte kerneområder. Der er dog også en stærk kultur omkring at arbejde på tværs af vores mange specialer inden for juraen. Kolleger har således i høj grad glæde af hinandens specialer, når der arbejdes på tværs af huset. Resultatet er en optimal juridisk bistand til vores kunder. Det gælder også, når vi arbejder med konfliktløsning for både erhvervsklienter og privatpersoner.