Beskæftigelse
Birthe beskæftiger sig med almindelige opgaver inden for ejendomsadministration, hvilket du kan læse mere om her