Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

BÆREDYGTIGTE FUNDAMENTER FOR BYGGERI

Entreprise & Rådgiverret

Rettidig ildhu lønner sig på entrepriseområdet

Vi går til entrepriseopgaver med ildhu. Og vi trækker på erfaringer fra et omfattende antal sager, når vi anbefaler vores klienter at tage fat i os tidligt i processen, så vi får taget højde for en række af de udfordringer, der allerede melder sig på et tidligt tidspunkt.

Vi rådgiver på alle væsentlige områder indenfor entrepriseretten, herunder udbudsstrategier for projekter, risikostyring, udvikling af komplekse bygge- og anlægsprojekter og løsning af større og mindre tvister.

Vores klienter er entreprenører, rådgivere, ejendomsudviklere, bygherrer, långivere og investorer. Vores mangeårige erfaring på området sikrer og understøtter klienternes forretning såvel før aftaler indgås, under ejendomsprojekternes udførelse og eventuelle tvister undervejs i processen.

Med et indgående netværk og kendskab til markedet leverer vi brugbare og omkostningseffektive løsninger, der ikke kun tager udgangspunkt i vores egen juridiske specialviden, men i lige så høj grad de udfordringer vores klienter står med.

Det betyder, at juraen ikke alene er styrende i forhold til de løsninger vi anbefaler. At det ikke altid gælder om at få ret, men at den rette løsning for klienten måske i højere grad er resultatet af en samlet afvejning af kommercielle, omkostningsmæssige og menneskelige hensyn.

Vi er ikke drevet af at køre konflikter. Snarere fokuseret på at skabe resultater ved at forebygge dem.

Men er en konflikt opstået, vil vi dog kunne bistå alle typer aktører via vort kendskab til eksempelvis også rådgivernes rolle som projekterende eller tilsynsførende i en byggeproces. Derved har vi kompetencen til, på relevant vis, at kunne forstå byggeprojektet og tvistens kerne, og dermed se såvel risici som muligheder i sagen.

Vi hjælper blandt andet med