Beskæftigelse
Inge beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for dødsbobehandling og konkursbobehandling.