Beskæftigelse
Birgit beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for dødsbobehandling og konkursbobehandling.