Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Bo Tverskov beskæftiger sig hovedsageligt med selskabsret og erhvervsret. Han har igennem en årrække rådgivet omkring køb og salg af virksomheder, generationsskifter, omstruktureringer og forhold omkring daglig virksomhedsdrift.

Han optræder som fortrolig rådgiver for især familie- og ejerledede virksomheder, hvor han med sin store juridiske faglighed og mangeårige ledelseserfaring bidrager til strategisk vækst og udvikling. Bo har evnerne til at gøre komplekse juridiske processer til overskuelige beslutninger og samtidig holde fokus på målet for og effekten af den juridiske rådgivning. Hans forretningsforståelse bidrager samtidig til, at han altid ser muligheder frem for begrænsninger.

Bo har tillige stor erfaring med konkurs- og rekonstruktionsbehandling.

Herudover rådgiver Bo også private klienter særligt i forbindelse med handler med fast ejendom.
Baggrund
Bo Tverskov blev beskikket som advokat i 1984 og har møderet for landsret.
Hverv & Netværk
Bo har igennem en årrække været aktiv i en række bestyrelser og har derigennem stor erfaring med drift og strategisk udvikling af virksomheder.
Sprog
Dansk og engelsk.