Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kapitalændring & omstrukturering

Den rette omstrukturering er penge værd

Omstrukturering af selskaber kommer ofte på tale i forbindelse med stiftelsen af holdingselskaber, ved generationsskifter eller regulering af ejerforhold eller ejeraftaler.

Lovgivningen giver mulighed for at man kan ændre og tilpasse selskabsstrukturen, så den bedre matcher den virkelighed virksomheden skal eksistere i. Ofte udløser sådanne ændringer behov for skattemæssige overvejelser, hvorfor omstruktureringer og  eventuelle kapitalændringer bør planlægges i et samlet perspektiv.

Det er ikke kun de skattemæssige konsekvenser af sådanne transaktioner, der spiller en fremtrædende rolle. Det gør forretningsmæssige og kommercielle forhold også. Således kan det være hensigtsmæssigt at skimte til forretningsstrategiske hensyn, for eksempel i forbindelse med hel eller delvis salgsmodning af selskaber, opdeling i porteføljeselskaber eller lignende. Derfor er overblikket over og samspillet mellem de juridiske, skattemæssige og forretningsmæssige hensyn væsentlig.

Hos Kielberg Advokater består vores erhvervsteam af både garvede erhvervsjurister og økonomiske rådgivere med omfattende erfaring fra direktions- og bestyrelseslokaler i virksomheder af vidt forskellig karakter. Fra nystartede, over små- og mellemstore til børsnoterede virksomheder. Det sikrer dig, at du får lavet den helt rigtige omstruktureringsplan for din virksomhed.

Kontakt os derfor, hvis du har brug for

  • Generationsskifteplanlægning
  • Etablering af nyt holdingselskab
  • Skatte- og formuerådgivning
  • Regulering af ejeraftaler
  • Bestyrelsesarbejde
  • Salgsmodning af virksomheder