Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Andreas beskæftiger sig primært med retssager og konfliktløsning, herunder syn og skøn inden for særligt fast ejendom, ansættelsesret og lejeret samt professionsansvar. Hans sagshåndtering tager udgangspunkt i klientens behov og tillige med en forretningsmæssig forståelse.

Derudover beskæftiger Andreas sig med rådgivning inden for erhvervsretten. Han arbejder særligt med rådgivning inden for ansættelsesret, køb- og salg af fast ejendom og lejeret. I lejeretten har Andreas stor erfaring samtlige forhold, lige fra kontraktindgåelse til udsættelse af lejere. Dette gælder både erhvervslejeretten og de private boliglejemål.
Baggrund
Andreas er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet i 2015. Han er beskikket som advokat i år 2018.
Sprog
Dansk og engelsk.