Beskæftigelse
Mette beskæftiger sig hovedsageligt med køb og salg af fast ejendom samt dødsbobehandling.