Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Jacob Schjern Andersen arbejder primært i Kielberg Advokaters afdeling for insolvens. Jacob arbejder derfor, i samarbejde med kontorets øvrige specialister, med nødlidende virksomheder og personer i form af krisestyring, rekonstruktioner, omstruktureringer og egentlig konkursbehandling. Han arbejder altid målrettet på at finde den bedste løsning for henholdsvis den nødlidende og kreditorerne, ligesom han prioriterer at have en god og konstruktiv dialog i en respektfuld tone i en presset tid.

Ud over insolvens beskæftiger Jacob sig også med selskabsret, herunder generationsskifter, omstruktureringer, køb og salg af virksomheder mv., ligesom generelle erhvervsretlige problemstillinger samt privates køb og salg af bolig bliver behandlet.

Derudover agerer Jacob som bestyrelsesmedlem i kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde.


certificeret insolvensadvokat
Baggrund
Jacob er uddannet cand.jur. i år 2011.
Hverv & Netværk
Jacob er udpeget til Gældsstyrelsens Advokatpanel som kurator i Odense retskreds. Han er Certificeret Insolvensadvokat via Danske Insolvensadvokater. Jacob er aktiv i erhvervs- og sponsornetværk og varetager flere bestyrelsesposter bl.a. Odense Advokatforening, formand for Kredsbestyrelsen for Advokatsamfundets 4. kreds, ligesom han er valgt til Håndboldens Appelinstans i Danmarks Håndboldforbund.

Endelig er Jacob partner i Kielberg Advokater A/S, hvor han også indgår i bestyrelsen.
Sprog
Dansk og engelsk. Tysk på kendskabsniveau.