Beskæftigelse
Anne beskæftiger sig med sagsbehandling af erhvervssager, særligt inden for selskabsretten og virksomhedsoverdragelser.