Anne Harting Vindt
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Anne Harting Vindt
Beskæftigelse
Anne beskæftiger sig med sagsbehandling af erhvervssager, særligt inden for selskabsretten og virksomhedsoverdragelser.