Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Voldgiftssager

Kom hurtigere og mere diskret frem til løsning på en tvist

I nogle tvister er det nødvendigt, eller det kan være en fordel, at anlægge en sag ved en voldgiftsret. Ved anvendelse af voldgift kan man ofte opnå et hurtigere resultat og i nogle tilfælde også en billigere proces.

Det kan for eksempel være tilfældet i tvister vedrørende byggeri. Her kan Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg træde i stedet for den civile ret, men parterne i en tvist kan dog også selv nedsætte en voldgiftsret, hvor sagens parter selv vælger og udpeger hver en voldgiftsdommer, hvorefter disse dommere udpeger en formand for voldgiftsretten.

Når voldgiftssagen er afsluttet og der foreligger en kendelse, så kan denne ikke appelleres. Derfor er det som part i en sådan voldgiftssag væsentligt at få sammensat voldgiftsretten hensigtsmæssigt og få gennemarbejdet og præsenteret sagen overbevisende.

Vores advokatteam specialiseret i voldgiftssager har stor erfaring med og indsigt i at sammensætte og gennemføre voldgiftssager.

Fælles for voldgiftsretter er, at de skal overholde de regler, der er fastlagt i voldgiftsloven. Til forskel fra domme ved de civile domstole offentliggøres voldgiftsafgørelser normalt ikke.

Ikke alle tvister egner sig til voldgift

Voldgift er ikke altid den rigtige løsning på opståede tvister. Er sagen principiel, eller er det af forskellige årsager vigtigt at få ret i en tvist, så bør sagen indledes ved domstolene i stedet med mulighed for at kunne appellere afsagte domme eller søges løst gennem mediation eller retsmægling.

Vores erfarne specialeteam indenfor retssager og konfliktløsning hjælper andre klienter med:

  • Retssager ved danske domstole
  • Mediation
  • Forsikringssager
  • Entrepriseretssager
  • Retsmægling
  • Familie- og arveretssager