Voldgiftssager

I nogle tvister er det nødvendigt at anlægge en sag ved en voldgiftsret. Det kan for eksempel være tilfældet i tvister vedrørende byggeri. Her kan Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg træde i stedet for den civile ret. Kielberg Advokater har stor erfaring med voldgiftssager og på voldgiftsområdet i det hele taget.

Voldgiftsnævnet Byggeri og Anlæg kan træde i stedet for den civile ret, men parterne i en tvist kan dog også selv nedsætte en voldgiftsret, hvor sagens parter selv vælger og udpeger hver en voldgiftsdommer, hvorefter disse dommere udpeger en formand for voldgiftsretten. Hos Kielberg Advokater har specialiserede advokater stor viden om voldgifter og de forskellige roller i en voldgiftssag.

Voldgiftsloven er udgangspunktet

Fælles for voldgiftsretter er, at de skal overholde de regler, der er fastlagt i voldgiftsloven. Til forskel fra domme ved de civile domstole offentliggøres voldgiftsafgørelser normalt ikke, og afgørelserne kan heller ikke ankes.

Kielberg Advokater har, som ved retssager, en stor ekspertise på dette speciale, altså førelsen af voldgiftssager. Derfor yder vi juridisk bistand på højeste niveau.