Beskæftigelse
Jeanette beskæftiger sig med sagsbehandling inden for ægteskabssager, testamenter, ægtepagter, gældssaneringer, fremtidsfuldmagter og dødsbobehandling.