Beskæftigelse
Jeannette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for selskabsret, fast ejendom og konkursboer. Herudover varetager Jeannette opgaver i bogholderiet.