Anders Lylover Jensen
Advokatfuldmægtig

Email:

Tlf.:
Dir.tlf.:
Arbejdsområder & Kompetencer
Anders er en erfaren advokatfuldmægtig, som foruden selvstændig varetagelse af sager bistår vores advokater i erhvervsretsafdelingen.

Anders har proceserfaring og varetager klienternes interesser i en række civile retssager.

Hans kendskab og interesse for ejendomsbranchen gør ham ligeledes til en seriøs sparringspartner for såvel kollegaer som klienter, når der rådgives om overdragelse af erhvervsejendomme.
Sprog
Dansk og engelsk.