Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Niels har igennem en årrække rådgivet klienter inden for familie- og arveretten samt omkring dødsbobehandling. Det kræver en fin balance mellem respekt og ydmyghed, over for den konkrete sag på den ene side og en dyb faglighed og erfaring på den anden side, at adressere de ofte ømtålelige emner og udfordringer, der dukker op i forbindelse med død, arv og bodelinger generelt.

Niels evner i særlig grad at finde de rigtige løsninger i sådanne situationer. Hans overblik og empatiske tilgang til sagerne løser selv de mest konfliktfyldte forhold, så alle sagens parter får en acceptabel afslutning.

Hans faglighed kommer naturligvis også klienter til gode allerede ved oprettelse af testamenter og ægtepagter, så de kan få styr på arveforholdene i tide.

Endelig rådgiver Niels også i forbindelse med køb og salg af fast ejendom samt køb på tvangsauktion. Niels assisterer også mindre og mellemstore virksomheder med juridisk rådgivning omkring daglig virksomhedsdrift.
Baggrund
Niels er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han er beskikket som advokat i 1982 og har møderet for landsret.
Hverv & Netværk
Niels er udpeget af Justitsministeriet som autoriseret bobehandler ved Skifteretten i Odense og er medlem af Danske Familieadvokater.

Han er tillige medlem af bestyrelsen for Skt. Jørgens Hallens Fond og Andelsforeningen Kerteminde Sommerby.
Sprog
Dansk, engelsk & tysk.