Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Berigtigelse, skøde og refusionsopgørelse

Effektiv sagsbehandling sikrer en hurtig og gnidningsfri ejendomshandel

Når en aftale omkring køb eller salg af en ejendom er på plads – både indholdsmæssigt og juridisk – skal overdragelse af ejendomsretten fra sælger til køber officielt registreres. Registreringen sikres med et skøde, som er et officielt dokument, der efterfølgende tinglyses. Skødet er derfor et bevis på ejerskab.

Når skødet er underskrevet og tinglyst, skal der ske en endelig afregning mellem sælger og køber – en såkaldt refusionsopgørelse – der samtidig er grundlag for frigivelse af købesummen til sælger.

Ejendomshandlen er berigtiget, når hele processen er gennemført:

  1. Indhentning af alle sagens dokumenter
  2. Skødet skrives og fremsendes digitalt i udkast
  3. Sælger og køber godkender og underskriver skødet, og tinglysningsafgift betales
  4. Tinglysningen gennemføres digitalt på baggrund af oplysningerne i skødet
  5. Refusionsopgørelse udarbejdes
  6. Når tinglysningen er gennemført, frigives købesummen på baggrund af refusionsopgørelsen

Hos Kielberg Advokater har vi gennem årene gennemført et meget stort antal ejendomshandler, og vores erfarne team af jurister og sagsbehandlere sikrer derfor en både sikker, effektiv og hurtig gennemførelse af enhver type ejendomshandel.