Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Kvalifikationer
Rita er autoriseret bobestyrer ved skifteretten i Odense, og hun beskæftiger sig primært med behandling af dødsboer, enten som bobestyrer eller privatantaget advokat. Hun varetager også arvingsrepræsentation og øvrige opgaver inden for dødsbobehandling. Herudover arbejder Rita inden for familie- og arveret som f. eks. oprettelse af testamenter og ægtepagter, varetagelse af separations- og skilsmissesager, herunder bodelinger samt forældremyndigheds- og bopælssager. Rita beskæftiger sig også med rådgivning om og overdragelse af fast ejendom. Derudover behandler hun sager om gældssanering.
Hverv
Udover sin autorisation som bobestyrer er Rita fast medhjælper ved Skifteretten i Odense i gældssaneringssager. Af Familieretshuset i Odense er hun antaget som advokat til varetagelse af sager i regionen om magtanvendelse i henhold til Lov om Social Service samt optaget på statsforvaltningens liste over advokater, der kan modtage beskikkelse i sager om adoption. – Siden 2002 har Rita været medlem af Danske Familieadvokater – i perioden 2005 til 2016 som bestyrelsesmedlem – og er derudover medlem af Danske Arveretsadvokater. Rita er formand for bestyrelsen i Eva og Svend Aage Lorentzens Fond. Rita er partner i Kielberg Advokater, og hun er også medlem af bestyrelsen.
Undervisning
I flere år har Rita undervist kolleger i familie- og arveret. Hun holder foredrag inden for samme emne.