Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

En konstruktiv måde at løse konflikter udenom retten

En retssag er ikke altid den bedste måde at løse en konflikt på. Mediation er et effektivt værktøj til at bevare fokus på en fælles løsning gennem dialog, og samtidig er det billigere og hurtigere end en retssag.

Mens en retssag handler om at bevise, hvem der har ret, og hvem der ikke har, handler mediation om at nå frem til en løsning, som de involverede parter er tilfredse med. På den måde skabes en mere pragmatisk og holdbar løsning, fordi parterne selv har indflydelse på løsningen.

Mediation er en relativt ny måde at løse juridiske konflikter på, og derfor kender mange endnu ikke til metoden, selvom den i de fleste tilfælde sikrer den bedst mulige løsning på lang sigt. I mange tilfælde kan en retssag have store menneskelige og økonomiske omkostninger. Samtidig er der ingen tabere, fordi parterne sammen løser konflikten for at komme godt videre.

Bevar den gode relation gennem mediation

Hos Kielberg Advokater har vi over de seneste år haft stor succes med mediation. Den moderne konfliktløsningsmetode tager afsæt i parternes behov og interesser, og således kan mediation bruges i forhandling af enhver tænkelig konflikt, uanset hvor stor den er. En af de mange fordele er, at parterne som oftest formår at bevare en god relation, når konflikten er løst.

En af kerneværdierne hos Kielberg Advokater er at yde juridisk rådgivning, som giver mening for klienten. Vi har god erfaring med at skabe gode løsninger, når vi bringer parter i konflikter tilbage på sporet og ser på muligheder for fælles løsninger.

Der er mange gode grunde til at vælge mediation:

  • Løser konflikter og bevarer relationer til gavn for videre samarbejde
  • Mindre risikofyldt end en retssag, da parterne selv bestemmer resultatet
  • Parterne får indflydelse på løsningen
  • Trygheden er den samme som ved en retssag, da hver part har en advokat eller rådgiver
  • Tager i gennemsnit et par måneder, mens en retssag typisk tager over et år
  • Medfører færre udgifter til advokat og sagsomkostninger end ved en retssag
  • De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation