Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Pernille Bergholt Buhl er specialiseret inden for familie- og arveret og rådgiver om ægteskabssager, skilsmisser, bodelinger, tvangsanbringelser, forældremyndighedssager, bopælssager, og samværssager. Pernille er ofte involveret i komplekse børnesager, hvor konfliktniveauet mellem forældrene kan være meget højt. Her kommer Pernilles meget høje faglige ekspertise klienten til gode. Hun evner på en respektfuld måde at møde klienten i livskrisen samt at have fokus på den bedste løsning for klienten i en given situation.

Pernille deltager ofte sammen med klienter i familiemæglingsmøder samt familieretlige udredningsmøder i Familieretshuset, hvor hun medvirker til, at klienten føler sig hørt og lyttet til. Hun har stor erfaring med disse møder og evner på en konstruktiv måde at udfordre Familieretshuset i dets tilgang til sagerne.

Pernille møder ofte flere gange om ugen i familieretten, hvor hun ofte beskikkes. Hendes juridiske kompetencer på dette område er meget store, og hun møder altid særdeles forberedt, således at klienten altid føler sig tryg under sagen. Pernille har møderet for landsretten, hvilket er en stor fordel for klienten, da hun således har mulighed for at følge sagen videre til denne instans.

Pernille har gennem sit mangeårige arbejde som familieretsadvokat opbygget meget stor erfaring med anbringelsessager, hvor hun oftest repræsenterer enten en eller begge forældre, eller de børn, som er blevet anbragt, som er fyldt 12 år. Hun deltager både i møder i børne- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Familieretten. I disse sager formår Pernille med sit meget store faglige kendskab til Serviceloven at hjælpe klienten bedst muligt samtidig med, at hun evner at skabe tryghed for klienten i hele processen.

Herudover har Pernille gennem en årrække arbejdet med testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.
Baggrund
Pernille er uddannet cand.jur. Hun er beskikket som advokat i år 2012 og har møderet for landsretten.
Hverv & Netværk
Pernille er medlem af Danske Familieadvokater, hvor hun er aktiv deltager. Hun er af Børne- og Socialministeriet udpeget til at kunne medvirke i sager omhandlende internationale børnebortførelser.

Pernille indgår i partnerkredsen i Kielberg Advokater, hvor hun også er en del af bestyrelsen.
Sprog
Dansk og engelsk.