Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

VEJE UD AF KRISEN

Rekonstruktion & Insolvens

Vi tager hånd om virksomheder i krise

Når en virksomhed kommer i en krisesituation, bliver både ejere, medarbejdere og kreditorer usikre og utrygge, og normale handle- og reaktionsmønstre sættes ud af kraft. Det er derfor afgørende hurtigst muligt at finde de rigtige og bedst mulige løsninger for virksomheden. Det begrænser tab for de involverede parter og øger mulighederne for fortsat fremtidig drift.

Det kræver en specialiseret faglighed hos de advokater, der arbejder med rekonstruktion af en virksomhed eller måske flere virksomheder samtidigt. Dem møder du i vores rekonstruktionsteam, hvor vi har mange års erfaring med at gennemføre udenretlige rekonstruktioner af nødlidende virksomheder.

Vores advokater påtager sig også hvervet som rekonstruktører, når det drejer sig om behandlingen af rekonstruktioner, der er indledt ved skifteretten. Det kræver erfaring, indsigt, overblik og evne til hurtigt at komme med fagligt kvalificerede juridiske og kommercielle anbefalinger til, hvilke løsninger der vil skabe størst værdi for virksomheden og kreditorerne.

I tillæg til at optræde som kuratorer og rekonstruktører yder vi også dagligt højt kvalificeret rådgivning til pengeinstitutter, kreditorer og virksomheder omkring løbende insolvens og insolvensretslige problemstillinger.

Vi hjælper blandt andet med