Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Civile retssager, særligt inden for boliglejeret, fast ejendom og entreprise, erstatningsret, samt familieretlige forhold
Mediation og retsmægling – antaget som retsmægler ved Østre Landsrets kreds
Straffesager – beneficeret advokat og antaget til at varetage sager ved Ungdomskriminalitetsnævnet
Baggrund
Hverv & Netværk
Danske Mediatoradvokater Dansk Selskab for Boligret
Sprog
Dansk og engelsk.