Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Forsikringssager

Forståelse for sagens tekniske kerne er ofte afgørende for udfaldet i forsikringssager

Forsikringsområdet dækker mange aspekter og forsikringstyper, og det kan ofte være vanskeligt at forstå afgrænsninger og den konkrete dækning.

Hos Kielberg har vi betydelig erfaring indenfor alle juridiske aspekter af området og rådgiver generelt om policedæknings- og ansvarsforhold. Regresspørgsmål (muligheden for at føre et krav videre mod en anden ansvarlig part) indgår derfor også naturligt i vores rådgivning.

Vi rådgiver såvel virksomheder som private, og desuden også i vidt omfang forsikringsselskaber. Sidstnævnte hyppigt i forbindelse med håndtering af virksomheders sager i samarbejde med det bagvedliggende forsikringsselskab. Sådanne sager føres blandt andet for entreprenørfirmaer, arkitekter, ingeniører, producenter eller importører, håndværksfirmaer eller private bygherrer. Det drejer sig ofte om teknisk komplicerede forhold, hvor bevis skal sikres og afklares hurtigt via syn & skøn. Her har års erfaring givet os indsigt i vigtigheden af – i samarbejde med klienten – at opnå forståelse for den tekniske kerne, der bliver afgørende for sagens udfald.

Også på området for erhvervs- og produktansvar, all-riskforsikringer og lignende har vi stor erfaring og kan bistå og agere som advokat og juridisk rådgiver under sager ved domstole og voldgiftsretter.