Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Beskæftigelse
Lene beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for erhvervshandler samt konkursbobehandling. Herudover varetager Lene HR-opgaver, og hun fungerer som sekretær for firmaets ledelse samt forestår indkøb og it-support.