Beskæftigelse
Lene beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for erhvervshandler samt konkursbobehandling. Herudover varetager Lene HR-opgaver, og hun fungerer som sekretær for firmaets ledelse samt forestår indkøb og it-support.