Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Forældremyndighed, bopæl og samvær

De menneskelige aspekter er helt centrale i vores rådgivning

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær har høj prioritet i vores familie- & privatretsafdeling. Vi er meget bevidste om, at for vores klienter kan en sådan sag være den enkelte klients vigtigste sag i et helt livsforløb.

Når det drejer sig om forældremyndighed, bopæl og samvær er der brug for specialiserede advokater med et særligt blik for netop dette område. Vi har hele tre juridiske specialister, der beskæftiger sig med disse sager om forældremyndighed. Det giver os en særlig styrke og erfaring på dette område.

Menneskelige aspekter og ansvar for børnene

Vi tilbyder en topkvalificeret juridisk rådgivning på dette fagområde, men er samtidig meget bevidste om, at den juridiske rådgivning ikke kan stå alene. I disse sager har vi stor fokus på de menneskelige aspekter, og vi er meget bevidste om, at vi har et særligt ansvar i forhold til de børn, som sagerne handler om.

Mest fordelagtige afgørelser ved domstolene og familieretshusene

Udgangspunktet for vores advokater er altid dialog og et forsøg på at finde konstruktive løsninger. Det arbejder vi hårdt for. Hvis det ikke lykkes, så er alternativet at opnå de mest fordelagtige afgørelser på vores klienters vegne ved domstolene og i familieretshuset.