Beskæftigelse
Dorte beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for køb og salg af fast ejendom, inkasso, fremtidsfuldmagter og testamenter.