Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Henrik Krogsøe har været i advokatbranchen siden 1992, og han arbejder hovedsageligt med rets- og voldgiftssager om erhvervs- og produktansvar, samt med forsikrings- og erstatningsret. Hans mangeårige erfaring med både virksomheders og privatpersoners forsikringsforhold, og problemstillinger forbundet hermed, har skabt ham et ry som en værdifuld juridisk rådgiver i konfliktsituationer.

Henrik har en særlig evne til at forholde sig til ofte ganske komplicerede tekniske forhold og forstå disse forholds betydning for det problem, der er under behandling. Han formår at overføre tekniske konklusioner til juridisk argumentation og har i den sammenhæng ført et stort antal retssager ved domstolene, herunder også voldgift. Henrik er derfor ofte at finde som advokat for byggeriets parter i byggevoldgiftsager om udførelses- og rådgiverforhold inden for byggeriet, eller i forbindelse med syn og skøn.

Henrik rådgiver derudover også købere og sælgere af fast ejendom og bistår med berigtigelse af ejendomshandler. Såvel private boliger som erhvervsejendomme.

Endelig yder han almindelig juridisk rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder, foreninger samt specialjuridisk rådgivning i sager om anbringelse af børn.
Baggrund
Henrik er uddannet cand.jur. og opnåede beskikkelse som advokat i år 1995. Han har møderet for såvel Landsret som Højesteret.
Hverv & Netværk
Henrik driver advokatfirmaet Liliengren & Krogsøe (CVR-nummer 29686912) i kontorfællesskab med Kielberg Advokater.
Sprog
Engelsk og tysk på forhandlingsniveau. Fransk, de nordiske sprog samt islandsk til husbehov.