Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ejeraftaler

Kom godt fra start i de bedste juridiske rammer

Rådgivning om ejerforhold og udarbejdelse af ejeraftaler er relevant så snart en virksomhed har mere end én ejer. Vi anbefaler altid, at der fastsættes nogle rammer for driften af selskabet, så man undgår at skulle foreholde sig til forhold senere.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i klientens forretning og ejernes langsigtede mål og ønsker. På denne baggrund udfærdiger vi et aftalegrundlag, der blandt andet forholder sig til

  • Selskabets ledelse – herunder hvordan direktion og bestyrelse skal udpeges, hvordan beslutningsprocesser skal foregå, om der skal være mindretalsbeskyttelse, etc.
  • Selskabets kapitalforhold – herunder regler for eventuel genoprettelse af egenkapitalen.
  • Ansættelse at medejere i selskabet – herunder beslutningskompetencer og betingelser.
  • Konkurrenceklausuler ved udtræden af ejerkredsen.
  • Sanktioner ved misligholdelse af aftalen.
  • Hvordan man håndterer tvister og uenigheder.

Forebyggelse af uenigheder

Formålet med en gennemarbejdet ejeraftale er at forebygge uenigheder mellem ejerne i virksomheden i fremtiden. Jo mere umage man har gjort sig med at gennemgå mulige stridspunkter og aftalt, hvordan man agter at håndtere sådanne tvister, jo større er chancen for, at ejeraftalen aldrig kommer op af skuffen igen.