Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
I sin mangeårige advokatkarriere har Peter især beskæftiget sig med retsforhold omkring fast ejendom. Særligt har hans arbejde været koncentreret omkring regulering af fast ejendom. Planloven, byggeloven, naturbeskyttelsesloven og udstykningsloven er således Peters særlige kompetencefelt.

Herudover har han beskæftiget sig indgående med naboretten generelt og i særdeleshed hegnsloven og hævd.
Baggrund
Peter er oprindelig landinspektør af uddannelse og blev derefter cand.jur. i 1983, mens han arbejdede i Finansministeriet. Peter fik møderet for landsretten i 1991 og deponerede sin beskikkelse i 2018. I dag fungerer han som specialjuridisk rådgiver i komplicerede sager inden for regulering af fast ejendom.
Hverv & Netværk
Peter har gennem mange år undervist på Syddansk Universitet i bl.a. regulering af fast ejendom og tinglysning. Peter er fortsat tilknyttet universitet som ekstern lektor.

Gennem mange år har Peter endvidere været tilknyttet Foreningen for Hegnsyn i Danmark som rådgivende jurist og kursusholder.
Sprog
Dansk og engelsk.