Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Kvalifikationer
Jørn arbejder med virksomhedsrådgivning og rådgiver således løbende en lang række virksomheder – gerne med et kommercielt sigte – i forbindelse med rådgivningen. Han har betydelig erfaring og indsigt navnlig inden for områderne selskabsret, virksomhedsstruktur, skatteret og gennemførelse af generationsskifte samt virksomhedsoverdragelse. Jørn har møderet for Højesteret og opnåede i 2012 en Mastergrad i Skatteret fra CBS.
Hverv
Jørn er partner i Kielberg Advokater, hvor han også er bestyrelsesformand. Desuden sidder han i en række selskabsbestyrelser og fondsbestyrelser. Jørn er medlem af Danske Skatteadvokater og Foreningen for Industriel Retsbeskyttelse. I perioden 2005 – 2007 var han formand for Advokatrådets Skatteudvalg.
Undervisning
I en årrække har Jørn været censor på cand.merc.-uddannelsen ved Syddansk Universitet.