Beskæftigelse
Annette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling, herunder digital tinglysning inden for ejendomshandler vedrørende privatbeboelse, ejerlejligheder samt sager vedrørende udstykninger, landbrugshandler og kommunehandler.