Annette Risum Dahl
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Beskæftigelse
Annette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling, herunder digital tinglysning inden for ejendomshandler vedrørende privatbeboelse, ejerlejligheder samt sager vedrørende udstykninger, landbrugshandler og kommunehandler.