Beskæftigelse
Birgitte beskæftiger sig med sagsbehandling inden for inkasso, særligt realkreditinkasso og tvangsauktioner samt berigtigelse af ejendomshandler for private.