Birgitte Bruntse
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Beskæftigelse
Birgitte beskæftiger sig med sagsbehandling inden for inkasso, særligt realkreditinkasso og tvangsauktioner samt berigtigelse af ejendomshandler for private.