Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder & Kompetencer
Mads B. K. Kromann arbejder primært ud fra Kielberg Advokaters kontor på Ærø. Mads arbejder primært indenfor felterne Arveret/Dødsbobehandling, Insolvensret, Ejendomshandler og generel erhvervsrådgivning, i samarbejde med kontorets øvrige specialister indenfor de pågældende områder. Han arbejder målrettet på at finde det bedst opnåelige resultat for klienten, ligesom han prioriterer at have en god og konstruktiv dialog med sagens parter.

Ud over det ovenfor anførte beskæftiger Mads sig også med selskabsret, herunder generationsskifter, dannelse af selskaber, køb og salg af virksomheder mv., ligesom generelle erhvervsretlige problemstillinger samt privates køb og salg af bolig bliver behandlet.

Baggrund
Mads er uddannet cand.jur. i år 2006 og har været ansat i en statslig styrelse i et par år forud for sin indtræden i advokatbranchen. Mads er beskikket som advokat i år 2010 og har møderet for landsretten.
Hverv & Netværk
Mads er udpeget til Gældsstyrelsens Advokatpanel som kurator i Svendborg retskreds. Mads er auktionsleder beskikket af Justitsministeriet samt censor i søret ved Marstal Navigationsskole. Derudover agerer Mads som bestyrelsesformand i 4. Maj Kollegiet i Marstal, sidder i øvrigt i en række øvrige bestyrelser og samt i repræsentantskabet for Rise Sparekasse. Endelig er Mads partner i Kielberg Advokater A/S, hvor han ligeledes indgår i bestyrelsen.

Medlem af Danske Inkassoadvokater
Medlem af Danske Insolvensadvokater
Medlem af Danske Arverets advokater
Mærkningsordningen Trygt Boskifte, Danske Advokater
Sprog
Dansk og engelsk. Tysk på kendskabsniveau.