Beskæftigelse
Mikkel læser jura på Syddansk Universitet i Odense og forventer at være færdiguddannet jurist i sommeren 2025. Mikkel assisterer husets jurister inden for et bredt spekter af de juridiske arbejdsområder, særligt med erhvervsretlige emner, herunder fast ejendom.