Jeanette Rosenberg Preuthun
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf.:
Beskæftigelse
Jeanette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for familieretten.