Beskæftigelse
Jeanette beskæftiger sig hovedsageligt med sagsbehandling inden for familieretten.