Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Køb & salg af fast ejendom

Nøglen til en god ejendomshandel

Handel med erhvervsejendomme

Kielberg Advokaters afdeling for fast ejendom besidder en både bred juridisk og kommerciel faglighed og stor ekspertise inden for discipliner, der relaterer sig til handel med erhvervsejendomme.

Vi er specialiserede i overdragelse af erhvervsejendomme, herunder udarbejdelse og gennemgang af købsaftaler, indsamling og gennemgang af relevante dokumenter og oplysninger vedrørende ejendommen. Vi sørger for at klarlægge eventuelle udfordringer, inden køber eller sælger er bundet af handlen.

Kompetencefeltet spænder over alt fra boligudlejningsejendomme, produktionsejendomme, lagerfaciliteter, butiksejendomme, offentlige ejendomme m.m.

Vi har desuden betydelig erfaring med projektudviklings- og entrepriseforhold , og vi bistår både ved helt små overdragelser samt ved store, omfattende overdragelser.

Private ejendomshandler

For mange er køb af fast ejendom den største økonomiske beslutning, de kommer til at træffe i deres liv. Derfor er god advokatbistand og grundig, juridisk rådgivning i forbindelse med boligkøbet af stor betydning. Kielberg Advokater bistår med gennemgang af salgskontrakter, købskontrakter og andre dokumenter ved bolig- og ejendomshandler. Udover køb af og handel med almindelige boliger, har vi stor erfaring med udstykninger, sammenlægning af ejendomme, forældrekøb og etablering af andelsboliger og ejerlejlighedsforeninger.

Uanset om handlen vedrører parcelhus, villa, ejerlejlighed, sommerhus eller andre former for bolig, er der mange papirer forbundet med en bolighandel. Hos Kielberg Advokater guider vi vores klienter hele vejen gennem bolighandlen og papirgangene. I nogle sager repræsenterer vi købere, i andre sager repræsenterer vi sælgere. I begge tilfælde står vi til rådighed med en professionel boligjuridisk rådgivning, der skaber indsigt, overblik og et solidt juridisk fundament for bolighandlen.

Spørg os, før du skriver under på købsaftalen

Vi anbefaler alle klienter, der står foran en bolighandel, at tage kontakt til os, før de underskriver købsaftalen. Er der brug for at reagere hurtigt, hvis handlen skal i hus, så er det vigtigt, at der i købsaftalen tages skriftligt forbehold for, at handlen i sin helhed skal kunne godkendes af advokaten.

Vi rådgiver om jura i boligsalg

For klienten, der er i den anden ende af handlen, yder vi også advokatbistand. Det gælder i alle faser af en bolighandel, og vi rådgiver om alle juridiske aspekter ved salget. Også hvis sælger selv har fundet en køber og aftalt pris og overtagelsesdag, står vi – på sælgers vegne – for alt nødvendigt papirarbejde, inklusive udarbejdelse af købsaftale og fremskaffelse af alle nødvendige dokumenter.

Familiesalg, skilsmisse og medejerskab

Hos Kielberg Advokater yder vi advokatbistand til gennemførelse af overdragelse af hus eller sommerhus inden for familien. I tilfælde af skilsmisse yder vi juridisk rådgivning, hvis ejendommen skal overdrages til en medejer. Det gælder også rådgivning i forbindelse med de skattemæssige og afgiftsmæssige konsekvenser af overdragelsen.

Jura når der købes eller bygges nyt hus

Klienter, der vil købe eller bygge nyt hus, rådgiver vi om de særlige risikoforhold, der er forbundet med køb af nyt eller nybyggeri. Vi gennemgår entreprisekontrakten og rådgiver om mulighederne for at aftale dagbod, håndværkergaranti, forsikringsforhold mv.

Juridisk rådgivning ved bolighandel og nybyggeri

Den juridiske rådgivning om handel med bolig og ejendomme til købere omfatter bl.a. følgende:

 • Gennemgang af alle relevante dokumenter, herunder købsaftale, salgsopstilling, tingbog, servitutter, BBR-udskrift, ejendomsvurdering, forureningsforhold, forsikringsforhold, tilstandsrapport, energimærke, el-tjek, vedtægter, regnskaber mv. ved ejerlejligheder og andelsboliger
 • Kommentarer og ændringsforslag til købsaftalen
 • Nødvendige forhandlinger til etablering af endelig aftale
 • Berigtigelse af handlen, herunder tinglysning af digitalt skøde.

Vores rådgivning til sælgere omfatter bl.a. følgende:

 • Sælgers ansvarsforhold over for køber
 • Mulighederne for ansvarsbegrænsning
 • Gennemgang af formidlingsaftalen
 • Købsaftalen
 • Øvrige relevante dokumenter
 • Medvirken til handlens berigtigelse og tinglysning.

Vores rådgivning ved selvsalg omfatter bl.a. følgende:

 • Ejerskifteforsikringstilbud
 • Energimærke og el-tjek
 • Tilstandsrapport
 • Kommunal ejendomsoplysning
 • Forureningsoplysninger
 • BBR-oplysninger
 • Alle øvrige fornødne papirer

Der findes mange relevante hjemmesider, hvor man kan søge information i forbindelse med spørgsmål om fast ejendom. Vi kan foreslå at besøge følgende:

 • borger.dk – her finder du kommunale oplysninger, ejendomsvurdering, lokalplaner mv.
 • boligejer.dk – her finder du information om huseftersyn samt tilstandsrapporter.
 • ens.dk – her finder du information om energimærkning af bygninger.
 • grundkortfyn.dk – her finder du kort over luftfotos over ejendomme på Fyn.
 • kulturarv.dk – her kan du undersøge, om en ejendom er registreret som fredet eller bevaringsværdig
 • nykredit.dk rd.dk brf.dk og totalkredit.dk – på kreditforeningernes hjemmeside finder du bl.a. oplysninger om lånetyper. Du kan også finde regneprogrammer til beregning af ydelser.
 • bolius.dk – her finder du diverse informationer om boliger og vedligeholdelse mv.
 • bygogbolig.dk – her finder du informationer om vedligeholdelse, køb/salg samt indretning.
 • boliga.dk og boligsiden.dk – her finder du eksempler på samling af boliger til salg.