Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Arbejdsområder og Kompetencer
Milena er specialiseret i familie- og arveret, hvor hun bl.a. yder rådgivning i sager om bodeling i forbindelse med separation, skilsmisse og samlivsophævelser mellem ugifte samlevende. Derudover rådgiver hun også i børnesager om forældremyndighed, bopæl og samvær, og i anbringelsessager mv. I hendes rådgivning er det helt centralt for hende at udvise respekt for de menneskelige aspekter og værdier, når hun sammen med klienterne finder de bedste løsninger i sagen.

Når hun yder bistand i forbindelse med bl.a. udarbejdelse af ægtepagter, testamenter, arveafkald, fremtidsfuldmagter, samejeoverenskomster, familielån m.v., er hun kendt for at møde den enkelte klient med forståelse og empati og for at evne at formidle juraen i øjenhøjde.

Derudover beskæftiger Milena sig med retssager inden for særligt det privatretlige område, hvor hun sikrer, at klienten føler sig tryg og godt vejledt undervejs i processen samtidig med, at hun altid med høj faglighed arbejder hårdt for at sikre klienten det mest gunstige resultat.

Milena bistår også i forbindelse med familieoverdragelser, hvor hun bistår klienter med bl.a. at få overblik over de skattemæssige forhold mv.
Baggrund
Milena er uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet, hvor hun har specialiseret sig inden for familie- og arveret. Hendes afsluttende speciale på jurastudiet havde titlen ”Opståen og opløsning af sameje mellem ugifte samlevende”, og er bl.a. trykt i JuSDUs. Et tidsskrift, der indeholder nogle af de bedste juridiske kandidatafhandlinger.
Hverv & Netværk
Milena underviser som ekstern lektor i familie- og arveret på Syddansk Universitet.

Endvidere engagerer Milena sig i flere netværk, særligt inden for familie- og arveretlige emner, herunder bl.a. Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater.

Endelig holder hun ofte foredrag inden for familie- og arveretlige emner i forskellige sammenhænge.
Sprog
Dansk & engelsk