Susanne Christensen
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Beskæftigelse
Susanne beskæftiger sig med sagsbehandling inden for hovedsageligt dødsboer. Herudover varetager Susanne opgaver i bogholderiet.