Beskæftigelse
Susanne beskæftiger sig med sagsbehandling inden for hovedsageligt dødsboer. Herudover varetager Susanne opgaver i bogholderiet.