Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Børnebortførelse

Der skal handles på mistanken om bortførelse af et barn

Hvis du har del i forældremyndigheden over dit barn, eller du har forældremyndigheden alene, og du frygter, at den anden forælder er på vej ud af Danmark med dit barn uden dit samtykke, er der formentlig en akut børnebortførelsesrisiko. Der er ligeledes tale om en børnebortførelse, når et barn bringes fra udlandet til Danmark uden samtykke fra den forælder i udlandet.

Hvis et barn bliver bortført fra udlandet til Danmark, er det familieretten i Danmark, der skal afgøre sagen. I denne situation er man berettiget til gratis advokatbistand og får beskikket en advokat.

Advokat Pernille Bergholt Buhl er udpeget af Justitsministeriet og optaget på listen over advokater som særligt kvalificeret til at bistå forældre i børnebortførelsessager.

Vigtigt at du hurtigt får kontaktet de rette myndigheder

Hvis du står i en akut børnebortførelsessituation, og barnet endnu ikke er medtaget til udlandet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter politiet, så grænserne kan blive lukket for udrejse, og børnebortførelsen dermed kan blive forhindret.

For nærmere vejledning i en konkret situation henvises til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forholds hjemmeside https://boernebortfoerelse.dk

Er dit barn allerede bortført, skal du ringe til ministeriets koordinationsenhed på 40 50 50 26, så man hurtigst muligt kan få iværksat nødvendige tiltag med henblik på, at du kan få dit barn tilbage.