Retsmægling er en måde at løse konflikter på

Der er mange måder at løse konflikter på. Retsmægling er én af dem. Kielberg Advokaters specialister på området fungerer som retsmæglere, hvor de bistår de stridende parter i at finde en løsning uden at involvere en dommer i sagen.

Et forsøg på at løse en tvist ved retsmægling giver kun mening, hvis begge parter er indstillet på at give sig – de skal populært sagt hugge en hæl eller klippe en tå. Står de derimod stejlt på at få deres fulde ret, er der ingen vej uden om en almindelig retssag.
Som retsmæglere (advokater) i forbindelse med retsmægling, prøver vi mange løsninger af i forsøget på at skabe en positiv dialog, der giver et lignende positivt resultat, hvor der ikke er behov for at involvere en dommer.

Retsmægling er en ”blødere” vej

På vejen mod at få løst en tvist er retsmægling med andre ord en ”blødere” løsning end turen i en retssal. Når vi formår at finde en afgørelse med retsmægling, er det ofte nemmere for parter at komme godt videre, end hvis tvisten er truffet ved en dom ved de civile domstole. Det kan for eksempel være en tvist mellem to naboer eller i relation til et ansættelsesforhold.

Med retsmægling er det også muligt at holde sagsomkostninger og tidsforbrug på sagen på et lavere niveau end ved almindelige retssager.

Hos Kielberg Advokater ved vi gennem den mangeårige erfaring, som vi har opbygget omkring rådgivning inden for retsmægling, hvilke sager der kan være egnede til at søges løst ved hjælp af retsmægling. Vi guider dig derfor trygt igennem et retsmæglingsforløb.