Retsmægling

Konflikter kan løses på mange måder, og retsmægling er én af dem. Hos Kielberg Advokater har vi erfarne specialister på området, der bistår stridende parter med at finde en løsning uden en almindelig retssag, som afsluttes med en dom.

Retsmægling, som finder sted efter et sagsanlæg men inden hovedforhandling i retten, er et forsøg på at finde en løsning gennem positiv dialog. Det er en afgørende forudsætning for retsmægling, at parterne er indstillede på at give sig for at finde en løsning, begge parter kan gå med til. Står parterne derimod stejlt på at få deres fulde ret, er der ingen vej uden om det sædvanlige forløb i retten, hvor sagen afsluttes med en dom.

Få indflydelse på løsningen

I modsætning til en almindelig retssag er retsmægling ofte en hurtigere, billigere og mindre risikofyldt måde at løse en konflikt på. En anden fordel er, at parterne har medindflydelse på løsningen, hvilket øger muligheden for, at parterne kan komme bedst muligt videre.

Hos Kielberg Advokater har mange års erfaring givet os solid viden om, hvilke sager, der egner sig til at blive løst ved hjælp af retsmægling. Det vigtigste for os er at yde rådgivning, som både giver værdi og mening for klienten og i situationen. Vi guider dig derfor trygt gennem retsmæglingsforløbet og møder sammen med dig som partsrepræsentant til retsmæglingen. Kielberg Advokater kan også varetage selve retsmæglingen, idet advokat Lone Stemann Nielsen er udpeget retsmægler for Odense og Østre Landsrets Retskreds.

Læs mere om retsmægling og mediation i vores artikel ’Hvem vil ikke have ret?’

Læs også om muligheden for mediation til at finde en fælles løsning på en konflikt