Beskæftigelse
Gitte beskæftiger sig med mangeartede serviceopgaver.