Ulla Jørgensen
Sekretær

Email:

Tlf.:
Dir.tlf:
Beskæftigelse
Ulla beskæftiger sig med sagsbehandling af erhvervssager, særligt inden for stiftelse og omdannelse af selskaber.